Conducerea si comisiile ASER rezultate din urma alegerilor din 27.11.2014

Consiliul director
Președinde: prof. dr. Otilia Hedeșan ohedesan@litere.uvt.ro
Primvicepreședinte: dr. Emil Țîrcomnicu emil.tircomnicu@gmail.com
Vicepreșeinte: dr. Mirela Crețu mirelacretuastra@yahoo.com
Secretar general: dr. Ana Bârcă ana.barca@yahoo.com
Membru: dr. Camelia Burghele cameliaburghele@yahoo.com
Membru: conf. dr. Ioana Fruntelată i.fruntelata@yahoo.com
Membru: prof. dr. Ferenc Pozsony pozsonyferenc@yahoo.com

Comisia de admitere membri
Dr. Nora Sava norasava@gmail.com
Dr. Corina Mihaescu mihaescucor@yahoo.fr
Dr. Luminița Pally cmngolesti@yahoo.com

Comisia de proiecte
Dr. Rodica Colta rodica.colta@gmail.com
Dr. Angela Pop consultanta_ms@yahoo.com
Drd. Cătălin Stoian catalinstoian79@yahoo.com

Comisia de cenzori
Dr. Anca Sîrbu
Dr. Sorin Sabău srn_sabau@yahoo.com
Dr. Dorina Raceu dorinaraceu@yahoo.com
Copyright © ASER